Ügyvédi irodánk adójogi kérdésekben kiemelkedő színvonalú és széles területet lefedő jogi tanácsadással áll az ügyfelek rendelkezésére. Mind a magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok tekintetében a megbízólevél átadásától az adóellenőrzés valamennyi típusában (utólagos, jogkövetési) az egyes eljárásjogi cselekményeknél (nyilatkozattétel, helyszíni szemle, idézésre való személyes megjelenés, iratátadás, végzésben foglalt kötelezés teljesítése) az írásbeli és a szóbeli képviseletet ellátja.
 
Az ellenőrzést követő hatósági szakban előkészíti a jegyzőkönyvi észrevételeket és a jogorvoslat keretében a törvényes határidőket megtartva előterjeszti az elsőfokú határozat elleni fellebbezést, illetve a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet.
 
Az adóigazgatási eljárásban Ügyvédi Irodánk hatékony segítséget nyújt a másodfokú határozatok elleni perekben. Így előkészíti a keresetet és ellátja a perben a jogi képviseletet. Ennek során figyelembe veszi és alkalmazza a bíróságokon, a Kúrián kialakult gyakorlatot, továbbá az e témában ismert Európai Bírósági határozatokat.