Életünk során felhalmozott vagyon sorsa lényeges kérdés mindannyiunk számára. Az öröklésnek két formáját különböztetjük meg: a végrendeleti és a törvényes öröklést. Ha végrendelettel rendezzük vagyonuk sorsát, abban az esetben biztosítva lesz végakaratunk pontos meghatározása. A törvényes öröklés szabályai a végrendelet hiányában alkalmazandók.

A végrendelet megszerkesztéséhez nem szükséges ügyvéd közreműködése, mindazonáltal erősen ajánlott, mivel sok esetben az ügyvéd nélkül megszerkesztett végrendeletek olyan hibákat tartalmaznak, amelyek okán érvénytelennek minősülnek. Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére. Az öröklési szerződés általában ingatlan tulajdont rendel az örökössé tett személynek a tartásért, életjáradékért és gondozásért cserében. Az ingatlan átruházáshoz, pedig ügyvédi ellenjegyzés szükséges. Összességében elmondható, hogy az ügyvédi közreműködés ajánlott illetve sok esetben elengedhetetlen az öröklési jog területén.