A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.

Jogi személyként működő gazdasági társaságok a közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, valamint részvénytársaság.

Irodánk a cégalapítás, tőkeemelés, tőkeleszállítás, létesítő okiratok módosítása, átalakulás, belső szabályzatok kidolgozása, végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás, valamint az egyéb társasági jogi kérdések terén nyújt segítséget ügyfelei számára.